Målgruppen

Verksamheten riktar sig till människor med dövhet, hörselnedsättning som har psykisk funktionsnedsättning och inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Verksamheten välkomnar även personer som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetssökande samt personer med fysisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik. 


Varje deltagare som kommer till oss är unik och har sitt eget livsbagage med sig. Verksamheten ger deltagarna en möjlighet att vara den de är och i sin takt hitta ett nytt fungerande och meningsfullt vardagsliv.

Målet är att varje deltagare ska få en möjlighet att nå sina individuella delmål och mål med stöd av oss och så småningom bli delaktig i samhället och självförsörjande.