Verksamhet

SignRehab AB är ett stabilt och unikt arbetsintegrerat socialt företag som är den enda verksamhet i Skåne som erbjuder b.l.a. rehabilitering, arbetsträning, arbetsförmågebedömning och sysselsättning för vår målgrupp (läs mer under fliken målgruppen).. 

Syftet är att bryta varje deltagares nuvarande levnadssituation och erbjuda målgruppen en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället utifrån deras behov, villkor och språk. 

Språk har stor betydelse för verksamheten och rehabiliteringen/arbetsträningen då vi är ett flerspråkigt företag.

SignRehab AB samarbetar bland annat med arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan. Vi erbjuder regelbundna uppföljningssamtal med samtliga aktörer och deltagare. Samverkan är a och o för en lyckad och utvecklande rehabilitering.  

Här är möjligheterna många och stora. SignRehab AB erbjuder bland annat en möjlighet att få välja sysselsättning som exempelvis foliedekorering, snickeri, trädgårdsskötsel, vaktmästeri m.fl. Vidare erbjuder SignRehab AB även kartläggning, vägledning, enskilt- och gruppsamtal samt arbetssökning.