Verksamhet

SignRehab AB är ett arbetsintegrerat socialt företag som i dagsläge är den enda verksamhet i Skåne som erbjuder b.l.a. rehabilitering, arbetsträning, arbetsförmågebedömning och sysselsättning på teckenspråk. 

Verksamhetens främsta mål är att ge målgruppen hjälp till självhjälp för att kunna förändra sin nuvarande levnadssituation samt hitta en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället utifrån deras behov, villkor och språk. 

SignRehab AB samarbetar bland annat med arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan. Vi erbjuder regelbundna uppföljningssamtal med samtliga aktörer och deltagare. 

Vidare erbjuder SignRehab AB även följande:
* kartläggning
* vägledning 
* enskilt- och gruppsamtal
* stöd vid arbetssökning
* temadag varannan vecka

SignRehab AB erbjuder bland annat en möjlighet att få välja sysselsättning som exempelvis:
* foliedekorering
* sömnad
* vaktmästeri 
* administrativa uppgifter 

De som arbetstränar har en möjlighet att följa med vår personal för att utföra arbetsuppgifter inom foliedekorering hos våra kunder.
Varje arbetsuppgift/sysselsättning anpassas utifrån individens behov,  förutsättningar samt önskemål.