Vår värdegrund

Verksamhetens värdegrund vilar på vår människosyn där varje individ oavsett bakgrund, etnicitet, ålder, har lika värde, medmänsklighet, integritet, rätt till frihet och ett meningsfullt liv.
 
Och det utgörs av fyra ledord som stärker varje individs inflytande och självbestämmande i verksamheten, i deras personliga utveckling och i samhället: Delaktighet, utveckling, tilltro och respekt.