Vår vision

Livet är oförutsägbart och det är lätt att känna ensamhet och utanförskap i samhället på grund av ens funktionsnedsättning (eller funktionsvaration som vi hellre säger) samt när en kris uppstår. Vår grundläggande tanke är att varje människa är unik och förtjänar en ny chans att återgå till en meningsfull delaktighet i samhället. Vår vision är att alla människor, oavsett bakgrund, ska få en möjlighet att få delta på samma villkor som alla andra samhällsmedborgare. 


 

Personlig utveckling

Hos oss har den personliga utveckligen en central plats. Genom samhörighet, gemenskap, social träning och samarbete skapas ny självinsikt som är en grund till god personlig utveckling.  

Samhörighet

En grupp människor med olika bakgrunder, livserfarenheter svetsas ihop av samhörigheten som baseras på den utanförskap de upplever i samhället. 

Gemenskap

Denna starka samhörigheten skapar en sorts gemenskap där varje individ möts av respekt för den man är. Närhet, glädje, sorg, motgång och medgång delas med varandra.Ingen behöver vandra i ensamhet på livets krokiga stig.