Målgruppen

Verksamheten riktar sig till döva, hörselskadade och dövblinda personer från 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten välkomnar även personer som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetssökande samt personer med missbruksproblematik. 

Teckenspråk är verksamhetens huvudspråk och personalen har dövkompetens och teckenspråk som modersmål eller är utbildad teckenspråkstolk. Varje deltagare som kommer till oss är unik och har sitt eget livsbagage med sig. Verksamheten ger deltagarna en möjlighet att vara den de är och i sin takt hitta ett nytt fungerande och meningsfullt vardagsliv.