Verksamhet

SignRehab AB är ett arbetsintegrerat socialt företag som i dagsläge är den enda verksamhet i Skåne som erbjuder b.l.a. rehabilitering, arbetsträning, arbetsförmågebedömning och sysselsättning på teckenspråk. 

Verksamhetens främsta mål är att ge målgruppen hjälp till självhjälp för att kunna förändra sin nuvarande levnadssituation samt hitta en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället utifrån deras behov, villkor och språk. 

SignRehab AB samarbetar bland annat med arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan. Vi erbjuder regelbundna uppföljningssamtal med samtliga aktörer och deltagare. 

Vidare erbjuder SignRehab AB även följande:
* kartläggning
* vägledning 
* enskilt- och gruppsamtal
* stöd vid arbetssökning (inkl. skrivning av personligt brev och CV)
* temadag varannan vecka

SignRehab AB erbjuder bland annat olika arbetsuppgifter / sysselsättningar som
anpassas utifrån individens behov,  förutsättningar, önskemål samt kundernas efterfrågningar. 
De som arbetstränar har en möjlighet att följa med vår personal för att utföra arbetsuppgifter inom exempelvis foliedekorering hos våra kunder.